خرید(طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 1500 متر مربع)

مقدمه: نرخ بالای رشد جمعیت از یك سو و كاهش وسعت اراضی حاصلخیز به دلیل توسعه روزافزون شهرها و مناطق صنعتی از سوی دیگر، ضرورت استفاده بهینه از امكانات موجود را بیش از پیش مینماید. بطور كلی افزایش تولید محصولات كشاورزی به دو طریق میسر میباشد ،یكی از طری...
خرید(طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 1500 متر مربع)|40217121|iqd40217121|طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 1500 متر مربع,تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه,طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 1500 متر مربع وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

مقدمه:

نرخ بالای رشد جمعیت از یك سو و كاهش وسعت اراضی حاصلخیز به دلیل

توسعه روزافزون شهرها و مناطق صنعتی از سوی دیگر، ضرورت استفاده

بهینه از امكانات موجود را بیش از پیش مینماید. بطور كلی افزایش تولید

محصولات كشاورزی به دو طریق میسر میباشد ،یكی از طریق افزایش

سطح زیر كشت و دیگری افزایش عملكرد محصول در واحد سطح. روش اول

بنابر دلایل فوقالذكر قابل اجرا نیست، لذا بایستی با استفاده از تكنولوژیهای

جدید نسبت به افزایش میزان تولید در واحد سطح اقدام نمود. تولید

صیفیجات گلخانه ای یكی از مصادیق تولید بیشتر در سطح كمتر میباشد.

یكی از محصولاتی كه در كشت گلخانهای صیفیجات مورد توجه قرار گرفته

است، خیار تیریپلوئید میباشد كه هر بوته آن در یك دوره كشت به طور

متوسط بیش از بیست و دو كیلو گرم محصول تولید مینماید. بذر این خیار

هیبرید بوده و خیار حاصله پارتنوكارپ ( بدون تخم ) و قلمی خواهد بود. به

دلیل مسدود بودن محیط ، كنترل شرایط اقلیمی از قبیل دما و رطوبت و

همچنین آفات و امراض به راحتی مقدور بوده و دوره رشد محصول حدود

شش ماه به طول میانجامد. در این دوره محصول هر سه روز یك بار قابل

چیدن است.

كشت صیفی جات در گلخانه به صورت ردیفی و آبیاری به روش قطره ای

صورت میگیرد . فاصله كاشت بذر در روی ردیف ها 15 تا 20 سانتیمتر و

فاصله ردیفها از یكدیگر 80 تا 100 سانتیمتر در نظر گرفته میشود. دمای

مناسب گلخانه برای رشد مطلوب بوته ها 22 تا 28 درجه سانتیگراد بوده

و بایستی توجه داشت كه افزایش بیش از حد رطوبت نسبی در گلخانه

باعث تشدید بروز و گسترش امراض قارچی گوناگون میگردد. بدیهی است

كه در صورت مشاهده نشانه های بیماری بایستی سریعا نسبت به

سمپاشی و كنترل آن با سموم قارچ كش مناسب اقدام نمود.


مطالب دیگر:
تحقیق و مقاله ای در مورد کاربدر رادیو اکتیو در پزشکیروزه داری و بارداریتحقیق و مقاله ای در مورد روشهای داروئی زایمانتحقیق و مقاله ای در مورد کمرد درد و روشهایی برای رهایی از انتحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعیتحقیق و مقاله ای در مورد زردیتحقیق و مقاله ای در مورد یرقان(زردی)تحقیق و مقاله ای در مورد زایمان طبیعیتحقیق و مقاله ای در مورد ساختار چشمتحقیق و مقاله ای در مورد سرماخوردگی(پیشگیری و درمان)تحقیق و مقاله ای در مورد سرماخوردگیتحقیق و مقاله ای در مورد سرکه و فواید انتحقیق و مقاله ای در مورد سفلیستحقیق و مقاله ای در مورد افت کش باسیل تریجنسیستحقیق و مقاله ای در مورد سنسورهايي از نوع ذرات بيولوژيک تحقیق و مقاله ای در مورد سوزاکتحقیق و مقاله ای در مورد سیاه زخمپروژه ای در مورد بررسی قدرت پردازش شبکه های عصبی مصنوعیاستاندارد های ایمنی و بهداشتی اتاق عملتحقیق و مقاله ای در مورد شنوایی کودکضرب المثل های فارسی و انگلیسیتحقیق و مقاله ای در مورد طب سوزنیتحقیق و مقاله ای در مورد عارضة افزايش قوس پاتحقیق و مقاله ای در مورد گیاهان داروییتحقیق و مقاله ای در مورد یک سیستم خبره فازی – عصبی برای تشخیص